Hosted by

Vážení vyučující, studenti, zaměstnanci a příznivci ČVUT FEL,

dovolte, abych vyzval ty z Vás, kteří se chtějí zapojit do analýzy www stránek naší fakulty
k zaslání námětů a připomínek do aktuálně probíhající ankety.

Věřím, že vaše odezvy napomohou k vytvoření moderního, přehledného a uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

Anketu pro studenty je možné nalézt na stránkách http://cvut.imatic.cz/student

Anketu pro vyučující a zaměstnance je možné nalézt na stránkách http://cvut.imatic.cz/profesor

Předem Vám děkuji za spolupráci

S pozdravem
                    Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
                    proděkan ČVUT FEL


V případě jakékoli nejasnosti nebo nefuknčnosti kontaktujte Ing. Martina Švíka na emailu svikm@feld.cvut.cz