Hosted by

Anketa pro vyučující a zaměstnance ČVUT FEL


1) Jsem zaměstnán, učím, vyskytuji se nejčastěji na katedře:

2) Jak hodnotíte stávající internetové stránky na ČVUT FEL?

3) Jak hodnotíte stávající internetové stránky na Vaší katedře?

4) Dodržujete grafický manuál ČVUT FEL, který je oficiálně schválen, při vytváření prezentací, posílání korespondence atd.?
Ano - striktně
Ano - občas
Ne - ale vím o tom, že existuje
Ne - nikdy jsem o něm neslyšel

5) Víte jakým způsobem lze umístit aktualitu na server FEL nebo na server katedry?
Ano - pravidelně aktuality dávám na web
Ano - vím, koho kontaktovat v případě, že potřebuji službu využít.
Ne - nevím, ale rád bych občas využil této služby
Ne - nevím a ani bych tuto službu nikdy nevyužil

6) V případě že vyučujete, vyplňte prosím následující políčka.(zašktrněte políčko, pokud je podmínka splněna u všech vyučovaných předmětů)
K tomuto předmětu/předmětům existují publikace.
K tomuto předmětu/předmětům existují elektronické materiály.
Na internetu se vyskytují aktuální přednášky a materiály ke stažení.
Tento předmět/předměty mají aktuální stránky, které jsou přímo přístupné ze stránek fakulty nebo katedry.
Předmět/předměty by mohly být alespoň částečně vyučovány pomocí elektronického vzdělávání (eLearning).

7) Co byste u předmětů nebo výuky rádi změnili a zlepšili? (tato otázka bude vyhodnocována samostatně)

8) Vzhledem k budoucímu návrhu nových www stránek bychom rádi prověřili Vaší počítačovou gramotnost. Jaké z níže uvedených produktů používáte (stačí, že používáte alespoň jeden):
Textový editor - MS Office, OpenOffice.org, Office 602 atd.
Prezentace - MS Powerpoint, Macromedia Flash atd.
HTML, xHTML nebo WYSWYG - Editor HTML - MS FrontPage, HTML Konqueror, Macromedia Dreamweaver, Homesite
DHTML - PHP, ASP, ASP .NET nebo Perl
Databáze - MS Access, MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL atd.
Rastrová grafika (úprava obrázků) - MS Paint (malování ve Windows), Adobe Photoshop, GIMP atd.
Vektorová grafika (úprava čar, schémata atd)- Adobe Illustrator, CAD software, MS Visio, Corel Draw atd.

9) Na stávajících www stránkách fakulty CVUT FEL nebo katedry bych uvítal následující:
Dokonalejší vyhledávání
Rychlá úprava informací o předmětech, uživatelích atd.
Různé interaktivní formy komunikace: chat atd.
Virtuální prohlídky učeben, interaktivní prostředí pro hledání učeben atd.
Pravidelné ankety, zpětná vazba od studentů, zaměstnavatelů
Jednotná identita a struktura na všech úrovních - Fakulty, katedry
Hodnocení předmětů, kantorů od studentů
Nové technologie - Webové kamery, napojení na přístroje, meteorologické stanice, napojení na online servery - obědy, počty studentů na konkrétní přednášce, cvičení atd.

10) Jaké jiné novinky z oblasti www prezentací nebo nové technologie byste na stránkách ČVUT FEL uvítali?

11) Znáte jinou universitu nebo fakultu v České republice nebo ve světě, která má lepší www stránky (obsah, vzhled atd.) než ČVUT FEL a bylo by dobré se jimi inspirovat?

12) Které www stránky (celkově i z komerční sféry) se Vám líbí nejvíce (vzhled, kvalita informací, aktuálnost, spolehlivost atd.)?

13) Jste spokojeni s množstvím služeb v rámci síťě na ČVUT FEL? Které technologie, služby Vám chybí?

14) Pokud máte ještě další nápady, postřehy, připomínky, nejasnosti atd. Napište je prosím sem: