Hosted by

Anketa pro studenty ČVUT FEL


1)Který obor studujete?

2)Jak hodnotíte stávající internetové stránky na ČVUT FEL?

3) Jste spokojeni s množstvím materiálů k předmětům, které studujete (zašktrněte políčko, pokud je podmínka splněna u všech předmětů)
K tomuto předmětu/předmětům existují publikace a skripta.
K tomuto předmětu/předmětům existují elektronické materiály.
Na internetu se vyskytují aktuální přednášky a materiály ke stažení.
Tento předmět/předměty mají aktuální stránky, které jsou přímo přístupné ze stránek fakulty nebo katedry.

4) Jak se orientujete v množství serverů na ČVUT FEL?
Situace je přehledná, vím kam mám jít, když mám problém.
Občas mám malý problém nalézt informace o serverech.
Informace o serverech a dostupných možnostech se dozvídám náhodně.
Velmi bojuji se strukturou na ČVUT FEL a situace je velmi nepřehledná.

5) Na stávajících www stránkách fakulty CVUT FEL nebo katedry bych uvítal následující:
Dokonalejší vyhledávání
Rychlá úprava informací o předmětech, uživatelích atd.
Různé interaktivní formy komunikace: chat atd.
Virtuální prohlídky učeben, interaktivní prostředí pro hledání učeben atd.
Pravidelné ankety, zpětná vazba od studentů, zaměstnavatelů
Jednotná identita a struktura na všech úrovních - Fakulty, katedry
Hodnocení předmětů, kantorů od studentů
Nové technologie - Webové kamery, napojení na přístroje, meteorologické stanice, napojení na online servery - obědy, počty studentů na konkrétní přednášce, cvičení atd.

6) Existuje ještě něco, co postrádáte na stránkách ČVUT FEL a na stránkách kateder?

7) Znáte jinou universitu nebo fakultu v České republice nebo ve světě, která má lepší www stránky (obsah, vzhled atd.) než ČVUT FEL a bylo by dobré se jimi inspirovat?

8) Které www stránky (celkově i z komerční sféry) se Vám líbí nejvíce (vzhled, kvalita informací, aktuálnost, spolehlivost atd.)?

9) Jste spokojeni s množstvím služeb v rámci síťě na ČVUT FEL?
Ano
Ne

10)Pokud nejste spokojeni s množstvím služeb, které technologie, služby a novinky Vám zde chybí?

11) Pokud máte ještě další nápady, postřehy, připomínky, nejasnosti atd. Napište je prosím sem: